Ontwikkelen, onderhouden en beheren online game “Triage Challenge”

De spoedzorg staat onder druk. Efficiënte spoedzorg begint met een goede triage. Essentieel voor het triage proces is het vaststellen van de ingangsklacht van de patiënt en de daarbij passende urgentie. Zo krijgt de patiënt de juiste zorg, op het juiste moment en door de juiste hulpverlener. De huisarts is eindverantwoordelijk voor deze triage.


Triage kan spelenderwijs in een digitale game aangeleerd worden. We hebben samen met de Academie IT & Media Design van de Hogeschool Arnhem Nijmegen een prototype van een game ontwikkeld en gedeeld met alle belanghebbenden uit het veld. Dit prototype is enthousiast ontvangen en sluit aan bij het huidige onderwijsaanbod voor huisartsen (in opleiding) en triagisten. Met het daadwerkelijk ontwikkelen en uitrollen van de game willen we een bijdrage leveren aan het aanleren van goede triage en daardoor efficiënte spoedzorg.

 

Projectleider: Boukje van Dijk
Looptijd: oktober 2020 – mei 2023


Dit is een project van Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen (VOHA), Radboudumc