Personeelsinformatie

Artikel 14: Verzekeringen

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 14 van deel a>

Beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering

De SBOH heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering afgesloten bij VvAA Schadeverzekeringen. Beide verzekeringen gelden voor al het bevoegd medisch handelen van de aios. Klik hier voor een certificaat van verzekering in het Nederlands of voor een certificaat van verzekering in het Engels. Gedetailleerde informatie over de verzekeringen is te vinden in de verzekeringsvoorwaarden voor de beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand. Op deze verzekeringen zijn de algemene voorwaarden schadeverzekeringen van de VvAA van toepassing.

 

Dekking bij euthanasie
VvAA Rechtsbijstand verleent 'interne' bijstand, dat wil zeggen door één van de juristen van VvAA, op het moment dat een aios incidenteel te maken krijgt met euthanasie. VvAA verleent in dergelijke gevallen uitsluitend bijstand in natura. Door VvAA Rechtsbijstand wordt strafrechtdekking verleend als de strafvervolging tegen de arts zelf is gericht.
Als de aios in andere situaties dan incidenteel met euthanasie in aanraking komt (dus echt structureel; bijvoorbeeld bij een expertisecentrum) dan dient dit aan VvAA kenbaar gemaakt te worden.

Inzake de beroepsaansprakelijkheid biedt VvAA dekking conform de geldende verzekeringsvoorwaarden waarbij het bevoegd handelen en het voldoen aan de wet en regelgeving bij euthanasie leidend is/ zijn. VvAA heeft informatie over 'extra ondersteuning voor artsen in toetsingsproces euthanasie' voor VvAA-leden. 

 

Aanvullende dekking 'goed werkgeverschap'

De SBOH heeft naast de beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering bij VvAA Schadeverzekeringen twee aanvullende dekkingen afgesloten, genaamd 'goed werkgeverschap' en 'werkgeversaansprakelijkheid verkeer'.

Wanneer er sprake is van een arbeidsongeval vergoedt de dekking ‘goed werkgeverschap’ de personenschade van aios (tot maximaal de verzekerde bedragen), wanneer die niet al onder de dekking van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de SBOH valt. Het is dus een dekking aanvullend op de reguliere werkgeversaansprakelijkheid.

 

Ook is er verzekeringsdekking wanneer je tijdens werktijd bijvoorbeeld op de fiets naar een patiënt gaat en dan een ongeval krijgt. Dit is de dekking ‘werkgeversaansprakelijkheid verkeer’. Deze dekking geldt bij ongevallen op de fiets, in de auto en waarbij je als voetganger betrokken was. Let op, er is geen dekking voor schade bij een ongeval die plaats vond tijdens het woon-werkverkeer. Alleen schade die is ontstaan tijdens werktijd valt onder de dekking.

 

Als je als gevolg van een arbeidsongeval personenschade hebt geleden, dan kun je dit middels een e-mail melden bij SBOH (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Geef daarbij aan wat er is gebeurd en watvoor schade je hebt. SBOH zorgt er dan voor dat de schade bij de VvAA wordt gemeld.

 

Als er sprake is van autoschade als gevolg van een werkgerelateerd ongeval, dan moet je in ieder geval de schade altijd melden bij jouw eigen autoverzekeraar. Deze verzekeraar zal de schade in behandeling nemen, voor schadevergoeding zorgdragen en, als daar sprake van is, de schadevergoeding trachten te verhalen op de verzekeraar van de schuldige partij. Als de schade aan een motorrijtuig is verzekerd, vergoedt VvAA alleen het verlies aan korting wegens schadevrij rijden gedurende maximaal 2 jaar en het eventuele eigen risico.

 

Particuliere verzekeringen VvAA
Aios kunnen korting krijgen op de online af te sluiten particuliere schadeverzekeringen van de VvAA, waaronder onder meer de zorgverzekering. De kortingsregeling geldt ook voor al lopende verzekeringen. Alle informatie is te vinden op www.vvaa.nl/sboh.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De SBOH heeft een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Movir. Via deze collectieve verzekering kunnen aios die in opleiding zijn tot huisarts, tot specialist ouderengeneeskunde of tot arts voor verstandelijk gehandicapten vanaf het tweede ziektejaar in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Movir.

 

Iedere aios wordt bij aanvang van het dienstverband zonder medische waarborgen door Movir geaccepteerd, onder voorwaarde dat de aios arbeidsgeschikt is bij aanvang van het dienstverband. Aios die bij aanvang van het dienstverband – en dus per ingangsdatum van de verzekering - arbeidsongeschikt zijn, zullen eerst in de verzekering worden opgenomen zodra er sprake is van ten minste vier weken volledig herstel en hervatting van de normale werkzaamheden.

 

Meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering is te verkrijgen via de website van Movir.

Op de verzekering die de SBOH voor aios heeft afgesloten zijn van toepassing de verzekeringsvoorwaarden van Movir, behoudens artikel 1.1. Movir beoordeelt namelijk of er sprake is van inkomensverlies. Als de inkomsten uit arbeid en eventuele uitkeringen in verband met verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid hoger zijn dan het jaarinkomen bij de SBOH in het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid heeft plaatsgevonden, dan verlaagt Movir de arbeidsongeschiktheidsuitkering met het bedrag dat boven het jaarinkomen uitkomt. 
 
De beoordeling van het inkomensverlies is niet van toepassing op aios met een eerste ziektedag voor 1 maart 2021.

 

Wanneer er sprake is van een dienstverband bij de SBOH tijdens het tweede ziektejaar wordt de uitkering die je van Movir ontvangt in mindering gebracht op het salaris dat je van de SBOH ontvangt. 

Om voor een uitkering vanaf het tweede ziektejaar in aanmerking te komen, dien je tijdig Movir op de hoogte te brengen van de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Dat kan door telefonisch contact op te nemen met Movir via telefoonnummer 030 607 87 00 of het meldingsformulier van Movir te gebruiken.

 

Na afstuderen kun je - als je dat wilt - onder voorwaarden een Langlopende Beroeps-AOV bij Movir afsluiten. Movir vraagt je dan een gezondheidsverklaring in te vullen. Als je zekerheid wil over jouw situatie, dan kun je contact opnemen met Movir (telefoon 030-6078700) en vragen naar de afdeling medisch advies. Je kunt de situatie dan voorleggen aan een medisch adviseur en vragen wat de medisch adviseur zal adviseren in deze situatie (reguliere acceptatie/ niet accepteren/ acceptatie met premietoeslag/ acceptatie met restrictie).

 

De aios worden door Movir rondom de afstudeerdatum benaderd en geïnformeerd over de mogelijkheden van een particuliere AOV-verzekering.