Algemeen

Algemeen

SBOH: werkgever - financier - ondersteuner

De stichting SBOH is opgericht in 1989 en gevestigd te Utrecht. De SBOH is een non-profit / semipublieke organisatie. De SBOH is de werkgever van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten in opleiding en financiert hun opleiding.

Als werkgever van deze artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) zorgt de SBOH voor:

 

  • uitbetaling van salarissen
  • uitvoering van sociale wetten
  • goede arbeidsomstandigheden
  • voorkomen van ziekteverzuim
  • reïntegreren van langdurig zieke aios

 

Aios hebben bij de SBOH een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. 
Klik hier voor de voorwaarden die hierbij van toepassing zijn.

 

De SBOH financiert alle activiteiten voor de opleiding van haar aios. Dit houdt in dat de SBOH de beschikbare financiële middelen verdeelt over de:

 

  • aios (werkgeverskosten)
  • opleidingsinstituten (kosten voor het theoretisch onderwijs)
  • opleiders (vergoeding van onkosten die samenhangen met het opleiden)
  • innovatie-, kwaliteits- en samenwerkingsprojecten

 

De SBOH treedt daarnaast ook samen met Huisartsopleiding Nederland en SOON op als uitvoeringsorganisatie voor delen van het landelijk onderwijs van aios en hun opleiders. De SBOH heeft daarom een eigen onderwijscentrum, Schola Medica, met onder meer skillslabs voor het trainen van vaardigheden op het gebied van de spoedeisende geneeskunde.

 

Voor het realiseren van haar doelen ontvangt de SBOH enerzijds een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en anderzijds verkrijgt de SBOH inkomen uit het valuteren van arbeid geleverd door de aios.