Algemeen

Raad van Bestuur

De bestuurder van de SBOH is Kees Esser. 

 

Kees Esser

 

De SBOH vindt goed bestuur (governance) van groot belang. De SBOH wordt bestuurd volgens heldere principes: transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, controleerbaarheid en integriteit.
 

Kees Esser was als huisarts van 1995 – 2016 werkzaam in gezondheidscentrum Ommoord.
Sinds 2006 is hij bestuurder van de SBOH. Daarnaast is hij bestuurslid van Schola Medica, de SBOS, de stichting PROFclass en het Pensioenfonds HAIO.

 

Tel. 030 227 27 28

E-mail c.esser[at]sboh.nl