Algemeen

Raad van Commissarissen

De huidige commissarissen zijn:

 

 Arno Timmermans 250x250  Mieke Draijer 250x250
 drs. A.E. (Arno) Timmermans, voorzitter drs. G.M. (Mieke) Draijer, vicevoorzitter
benoemd per 01-02-2019 benoemd per 02-12-2014
   
 Klaas de Boer 250x250  Pauline van den Broek 250x250
N.W. (Klaas) de Boer RE RA RC drs. P.H.M. (Pauline) van den Broek MMC
benoemd per 01-07-2017 benoemd per 17-10-2017
   
Radboud Quik 250x250  
 mr.drs. R.W.M. (Radboud) Quik  
benoemd per 01-01-2019  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Doel/Taak

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de stichting SBOH en is de werkgever van de Raad van Bestuur. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen advies aan de Raad van Bestuur. De verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van de SBOH.

 

Visie: integraal waardengericht toezicht

De Raad van Commissarissen streeft als intern toezichthouder naar waardengerichte governance, waarbij zij de maatschappelijke waarde van de organisatie (in casu goed werkgeverschap en goede opleidingen voor de doelgroep evenals maatschappelijk verantwoord ondernemen) scherp in het vizier houdt.
De publieke taak en maatschappelijke functie die zij heeft, maakt dat zij niet alleen toeziet op een goede bedrijfsvoering, maar vooral het belang van de doelgroep, de belangen van de stakeholders (inclusief de externe toezichthouders) en die van de samenleving in het oog houdt.

 

Competenties Raad van Commissarissen

Integraal, waardengericht toezicht vereist een brede deskundigheid van de toezichthouders en een juiste mix van competenties binnen de Raad van Commissarissen. Het vraagt om inzicht in de kwaliteit van werkgeverschap, onderwijs en opleiden, maar ook kennis van de factoren die deze beïnvloeden, zoals HRM-beleid, financiën en maatschappelijk handelen.
Bovendien moeten de toezichthouders publieke- en organisatiebelangen tegen elkaar kunnen afwegen en zich bewust zijn van mogelijke risico’s. De benodigde competenties daarvoor zijn: actief kunnen luisteren en doorvragen, de moed hebben om aan te spreken en in te grijpen waar nodig, onafhankelijk kunnen oordelen, reflecterend en zelfkritisch teamspeler zijn, kennis hebben van (delen van) het domein en rolvast (non-executive) zijn.
De Raad van Commissarissen kiest zijn eigen leden door middel van een open wervingsprocedure.

 

Auditcommissie

De Auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen over financiën en bedrijfsvoering.

 

Leden:

N.W. (Klaas) de Boer RE RA RC (voorzitter)

mr.drs. R.W.M. (Radboud) Quik

 

Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie adviseert de Raad van Commissarissen over de kwaliteit van het werkgeverschap, de opleidingen en de opleidingsplaatsen.

 

Leden:

drs. G.M. (Mieke) Draijer (voorzitter)
drs. P.H.M. (Pauline) van den Broek MMC

 

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen over beoordeling en beloning van de Raad van Bestuur.

 

Leden:

drs. P.H.M. (Pauline) van den Broek MMC (voorzitter)

drs. A.E. (Arno) Timmermans
 

Klik hier voor de nevenfuncties van de leden van de Raad van Commissarissen.

Klik hier voor het rooster van aftreden.

 

E-mail rvc[at]sboh.nl