Arbozaken

Arbozaken

Wat te doen bij prikaccidenten?

 

Als werkgever op afstand heeft de SBOH niet altijd zicht op de werkelijke situatie op de werkvloer, maar zij is wel verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de aios.

 

Daarom heeft de SBOH beleid ontwikkeld op het gebied van verzuim(begeleiding), preventie, arbeidsomstandigheden en de veiligheid op het werk. Dat beleid is vertaald in de volgende procedures, afspraken en maatregelen:

 

 

Veiligheid voor aios op de werkvloer

Hieronder vind je protocollen en informatie met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid voor aios op de werkvloer:

 

 

Informatie over infectieziekten kun je vinden op www.kiza.nl.

 

Veilig werken tijdens zwangerschap

Zwangere aios zijn zich niet altijd bewust van de risico's die zij lopen. Om hen zo goed mogelijk te informeren, heeft de SBOH een aparte pagina ingericht op haar website.
Lees hier alles over zwangerschap en risico's

 

Slapen

De bedrijfsartsen worden regelmatig geconfronteerd met aios die te kampen hebben met slaapproblemen. Klik hier voor uitleg en tips.

 

Coaching

Klik hier voor meer informatie over:

  • coaching met tussenkomst van de bedrijfsarts of opleidingsinstituut (vergoed door SBOH)
  • coaching zonder tussenkomst van de bedrijfsarts of opleidingsinstituut
  • coaching via Elestia
  • psychologische begeleidingstrajecten
  • steunpunt voor artsen met verslavingsprobleem
  • tuchtzaakhulp

 

Bedrijfsarts

Voor het maken van een afspraak met de bedrijfsarts kan de aios bellen met de secretaresse van de bedrijfsartsen, Linda Raj√£o, telefoon: 030 227 27 90.

Het staat de aios vrij om preventief gebruik te maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur van de bedrijfsarts. Aios die vermoeden dat zij gezondheidsklachten hebben die mogelijk verband houden met het werk, kunnen dit spreekuur bezoeken. Ook als zij vragen hebben over gezondheid, veiligheid en welzijn, verband houdend met hun werksituatie, kunnen zij een afspraak maken met de bedrijfsarts.
Bij eenvoudige vragen kan natuurlijk ook telefonisch advies ingewonnen worden. Terugkoppeling naar aanleiding van het arbeidsomstandighedenspreekuur naar de SBOH of het opleidingsinstituut vindt alleen plaats als de aios dit wenst en daar toestemming voor heeft gegeven.