Beleid ongewenste omgangsvormen

De SBOH vindt het belangrijk dat aios in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken en met plezier naar het werk kunnen gaan. Ongewenste omgangsvormen door bijvoorbeeld patiënten of collega’s kunnen echter nadelige gevolgen hebben voor onder andere de sfeer waarin een aios werkzaam is en voor de arbeidsprestatie. Dit kan uiteindelijke leiden tot ziekteverzuim.

 

De SBOH wil aios op de hoogte brengen van wat ongewenste omgangsvormen zijn en welke maatregelen aios kunnen treffen als zij met ongewenste omgangsvormen worden geconfronteerd.

 

pdfHet beleid ongewenste omgangsvormen