Nieuws

Meldregeling vermoeden misstanden

SBOH beschikt over een regeling op grond waarvan misstanden op een veilige manier kunnen worden gemeld.

Deze regeling is per 12 december 2017 van kracht geworden. De regeling sluit aan op de Wet Huis voor Klokkenluiders (wet HvK) die op 1 juli 2016 in werking is getreden.