Nieuws

Privacyverklaring

De SBOH verwerkt persoonsgegevens.

In onze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. De privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten die worden uitgevoerd vanuit onze rol als werkgever, financier en ondersteuner.