Nieuws

Onderzoek naar arbeidsomstandigheden van aios

De SBOH heeft als werkgever op afstand weinig zicht op de omstandigheden waaronder aios werkzaam zijn. Met de aios-vertegenwoordiging (LOVAH, VASON en VAAVG) en met de LAD is daarom afgesproken om een arbeidsomstandighedenonderzoek onder de aios uit te voeren. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd via ZorgRie van KMO-solutions. Je ontvangt binnenkort een mail met een link naar een vragenlijst.

 

Wij verzoeken je deze vragenlijst in te vullen.

 

Op grond van de antwoorden kunnen wij arbeidsrisico’s in kaart brengen en – waar mogelijk – maatregelen nemen om die risico’s weg te nemen of te verkleinen. De enquête is anoniem en je gegevens worden door KMO-solutions vertrouwelijk behandeld.


Bij voorbaat dank!