Nieuws

Declaratiereglement

De SBOH hanteert met ingang van 1 januari 2019 een declaratiereglement voor het verstrekken van vergoedingen voor kosten (inclusief kosten die ten laste komen van het persoonlijk budget) en diensten.


In het declaratiereglement is opgenomen dat de aanspraak op een vergoeding vervalt als de declaratie niet binnen 3 maanden na de maand waarop de declaratie betrekking heeft bij de SBOH is ingediend. De SBOH hanteert hierbij een overgangstermijn: declaraties die betrekking hebben op kosten of diensten van voor 31 december 2018 kunnen nog tot 1 april 2019 bij de SBOH worden ingediend.