Nieuws

Beleid ongewenst gedrag

De SBOH vindt het belangrijk dat aios in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken en met plezier naar het werk gaan.  Ongewenst gedrag door bijvoorbeeld patiënten of collega’s kan nadelige gevolgen hebben voor de arbeid-/leerprestaties van de aios en kan uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim.

In het beleid ongewenst gedrag staat beschreven wat de SBOH verstaat onder ongewenst gedrag en welke maatregelen aios kunnen treffen als zij met ongewenst gedrag worden geconfronteerd.