Nieuws

Tips voor het declareren van kosten

Aios kunnen verschillende kosten bij de SBOH declareren. We hebben geconstateerd dat niet alle declaraties voldoen aan de belastingwetgeving en de declaratieregels van de SBOH, waardoor ingediende declaraties regelmatig ter aanpassing/aanvulling teruggestuurd moeten worden aan de aios. Daarom lees je hier een aantal belangrijke tips voor het declareren van kosten.

 

Kosten declareren via de portal

De portal van de SBOH is uitgebreid met de mogelijkheid om kostendeclaraties in te dienen. Vanaf nu behoor je daarom de meeste declaraties – waar je voorheen een formulier voor gebruikte – via de portal bij ons in te dienen. Denk hierbij aan de kosten voor onder andere congressen, studieboeken, vaccinaties en de VOG.

 

Je kunt als aios huisartsgeneeskunde of aios specialisme ouderengeneeskunde de declaraties die betrekking hebben op additionele reiskosten (bijvoorbeeld voor congressen) nog niet via de portal indienen.


De artsen voor verstandelijk gehandicapten in opleiding en de aios maatschappij en gezondheid kunnen de declaraties die betrekking hebben op het vergoeden van reiskosten vanuit het Persoonlijk Budget (bijvoorbeeld voor congressen) ook nog niet via de portal indienen.


Daarvoor kun je het declaratieformulier blijven gebruiken. Voor de volledigheid informeren wij je dat op het declareren van kosten het declaratiereglement van toepassing is.