Nieuws

Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao SBOH

De SBOH heeft met de LAD een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao SBOH.