Nieuws

SBOH start onderzoek naar salarisverschillen aios

Maatregel actieplan ernstig artsentekort buiten het ziekenhuis

 

Utrecht, 17 april 2023 – Vandaag start SBOH een uitgebreid onafhankelijk vergelijkingsonderzoek naar het salaris en andere arbeidsvoorwaarden van alle artsen in opleidingen (aios) en basisartsen. Dit is één van de maatregelen uit het actieplan van SBOH om het snel oplopende tekort aan artsen buiten het ziekenhuis tegen te gaan. Het gaat bijvoorbeeld om huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, jeugdartsen, verslavingsartsen en vertrouwensartsen. SBOH, de grootste werkgever van ruim 3.500 aios en financier van 12 medische vervolgopleidingen, waarschuwt voor dit tekort omdat de instroom bij diverse medische vervolgopleidingen voor artsenberoepen buiten het ziekenhuis fors achterblijft bij het aantal opleidingsplaatsen dat VWS beschikbaar heeft gesteld. 

De verwachting is dat door het artsentekort de werkdruk en wachttijden voor zorg buiten het ziekenhuis nog verder toenemen. 

 

Onafhankelijk onderzoek salarisverschillen

Het onderzoek richt zich op verschillen in salaris en arbeidsvoorwaarden tussen artsen in opleiding en niet in opleiding binnen en buiten het ziekenhuis. De vervolgvraag is of voor geneeskundestudenten en basisartsen het salaris een reden is om niet te kiezen voor een vervolgopleiding tot arts buiten het ziekenhuis. De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is betrokken bij de opzet van het onderzoek. Onafhankelijk adviesbureau FWG Progressional People voert het onderzoek uit. De onderzoeksresultaten worden begin juni 2023 verwacht en besproken met branchepartijen, aios-verenigingen en de minister van VWS. 

 

Maatregelen oplopend artsentekort 

Kees Esser, voorzitter Raad van Bestuur SBOH: “We hopen dat de uitkomsten van dit vergelijkingsonderzoek ons, onze partners in de zorg en de politiek richting geven voor de juiste maatregelen zodat meer jonge dokters kiezen voor een vervolgopleiding voor een artsenberoep buiten het ziekenhuis. Want juist deze artsen maken in de wijken dichtbij mensen het verschil. Ze zijn er voor iedere patiënt van jong tot oud. De zorg vindt steeds meer buiten het ziekenhuis plaats, zoals staat aangegeven in het Integraal Zorgakkoord (IZA), en we worden met elkaar steeds ouder. Er zijn dus ook meer zorgprofessionals nodig die buiten het ziekenhuis met elkaar die belangrijke zorg verlenen.” 

 

Een andere belangrijke oorzaak voor het artsentekort is volgens SBOH dat er te weinig aandacht is voor de artsenberoepen buiten het ziekenhuis tijdens de opleiding geneeskunde en de coschappen geneeskunde. Wat ook speelt is dat de opleiding en de uitoefening van het artsenvak in de praktijk onvoldoende aansluiten op de huidige tijdsgeest, zoals het belang van een gezonde werk-privé balans. 

 

Actieplan ‘tegengaan artsentekort’

SBOH zet zich met het actieplan ‘tegengaan artsentekort’ actief in om de bovengenoemde oorzaken en mogelijke oplossingen in het zorg- en onderwijsveld onder de aandacht te brengen. Het actieplan heeft drie pijlers:

  • Onderzoek & analyse onder basisartsen, geneeskundestudenten en aios naar beweegredenen voor wel/niet instromen bij een vervolgopleiding voor artsenberoepen buiten het ziekenhuis. Ook worden kerncijfers van aios en opleidingen zoals instroom, uitval en uitstroom verzameld en geanalyseerd. 
  • Promotie van artsenberoepen buiten het ziekenhuis. Ook: meer aandacht creëren voor deze beroepen en de bijbehorende vervolgopleidingen bij geneeskundestudenten en basisartsen o.a. tijdens de opleiding geneeskunde. Daar gaat nu vooral de aandacht uit naar artsenberoepen binnen het ziekenhuis terwijl de zorg verplaatst naar buiten het ziekenhuis. 
  • Dialoog organiseren in het zorg- en onderwijsveld over goed en voldoende opleiden in relatie tot de arbeidsmarktvraagstukken in de zorg. 

 

Over SBOH
SBOH is werkgever van ruim 3.500 artsen in opleiding (aios), financier van 12 opleidingen en strategisch partner in het zorg- en onderwijsveld. Samen met anderen zorgt SBOH voor nieuwe generaties van voldoende goed opgeleide zorgprofessionals. SBOH neemt arbeids- en financieringszaken uit handen door het werkgeverschap (SBOH) en het opleiderschap (opleidingsinstituten en -instellingen) van elkaar te scheiden. Zo kunnen aios, opleiders en opleidingsinstituten zich volledig focussen op de opleiding en draagt SBOH bij aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Want iedereen komt in zijn leven een zorgprofessional tegen die via het SBOH-model is opgeleid.

 

 

AVG2