Opleiding arts maatschappij en gezondheid

Opleiding arts M&G

Per 1 januari 2019 speelt SBOH een rol als werkgever en financier van de opleidingen tot arts maatschappij & gezondheid. 

 

Cao

Aios M&G die vanaf 1 januari 2019 met de opleiding starten, komen in dienst van de SBOH. De Cao SBOH is op deze aios van toepassing, waarbij – tot er een apart deel aan de Cao SBOH is toegevoegd voor aios M&G - de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor de aios ouderengeneeskunde. 

 

Met de LAD zijn afspraken gemaakt over een salarisgarantieregeling voor artsen die als basisarts of profielarts in dienst zijn bij een instelling waar artsen M&G werkzaam kunnen zijn en door het volgen van de opleiding te maken krijgen met een overstap naar de SBOH als werkgever. Aios M&G worden deelnemer van de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en niet van ABP, zoals in de afspraken met de LAD staat vermeld. Voor de te betalen pensioenpremie geldt een premieverdeling van 70% voor de SBOH en 30% voor de aios.

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de cao. 

De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kun je (nogmaals) bekijken.

 

Arbozaken

Onder arbozaken lees je wat je moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

 

Formulieren

Onder formulieren en portal vind je verschillende aanvraag- en declaratieformulieren en kun je een Hepatits B verklaring downloaden.

 

En verder...

Op de website www.artsmg.nl vind je alle informatie over de opleidingen en hoe je kunt solliciteren.

 

Op de website van de KAMG staat een overzicht van ontwikkelingen in de opleiding.

 

Op 21 september 2017 was een informatiebijeenkomst over het aanstaande landelijk werkgeverschap bij SBOH te Utrecht.

Klik hier voor het verslag dat VWS beschikbaar heeft gemaakt.