Opleiding arts Maatschappij + Gezondheid

Opleiding arts M+G

De SBOH is werkgever en financier van de opleidingen tot arts Maatschappij + Gezondheid.

 

De opleiding en het vak

Bekijk onderstaande video's voor een impressie van de opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid en het vak:

 

 

De volgende opleidingen vallen onder arts Maatschappij + Gezondheid:

  • profiel jeugdarts KNMG
  • profiel arts tuberculosebestrijding KNMG
  • profiel arts infectieziektebestrijding KNMG
  • profiel arts medische milieukunde KNMG
  • profiel donorarts KNMG
  • profiel forensisch arts (wanneer je in 2021 of eerder gestart bent met de opleiding)
  • vertrouwensarts
  • arts Maatschappij + Gezondheid

 

Let op: vanaf 1 maart 2022 valt de 3-jarige opleiding tot forensisch arts niet meer onder de opleidingen tot arts Maatschappij + Gezondheid.

 

Cao

Voor aios M+G is - naast het algemene deel - een apart deel in de cao opgenomen.

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie geeft artikelsgewijs een toelichting op de cao. 

De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kun je (nogmaals) bekijken.

 

Arbozaken

Onder arbozaken lees je wat je moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

 

Formulieren

Onder formulieren en portal vind je verschillende aanvraagformulieren.

 

Veelgestelde vragen

Onder veelgestelde vragen vind je antwoorden op door aios regelmatig gestelde vragen.

 

Feiten & cijfers

Bekijk de kerncijfers over aios M+G voor 2022. Er zijn ook aios M+G in dienst bij instellingen. Cijfers over deze groep aios zijn beperkt meegenomen in deze kerncijfers.