Opleiding arts Maatschappij + Gezondheid

Opleiding arts M+G

Per 1 januari 2019 speelt SBOH een rol als werkgever en financier van de opleidingen tot arts Maatschappij + Gezondheid. 

 

Cao

Aios M+G die vanaf 1 januari 2019 met de opleiding starten, komen in dienst van de SBOH. De Cao SBOH is op deze aios van toepassing, waarbij – tot er een apart deel aan de Cao SBOH is toegevoegd voor aios M+G - de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor de aios ouderengeneeskunde. 

 

Met de LAD zijn afspraken gemaakt over een salarisgarantieregeling voor artsen die als basisarts of profielarts in dienst zijn bij een instelling waar artsen M+G werkzaam kunnen zijn en door het volgen van de opleiding te maken krijgen met een overstap naar de SBOH als werkgever. 

De aios behoudt de salarisgarantietoeslag die is bereikt aan het einde van het dienstverband voor de profielopleiding bij de SBOH indien de aios op enig moment voor het volgen van de 2e fase van de opleiding bij de SBOH in dienst treedt. Ook blijft in die situatie de eindejaarsuitkering conform de met de LAD gemaakte afspraken op de aios van toepassing.

Aios M+G worden deelnemer van de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en niet van ABP, zoals in de afspraken met de LAD staat vermeld.

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de cao. 

De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kun je (nogmaals) bekijken.

 

Arbozaken

Onder arbozaken lees je wat je moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

Ter bescherming van de aios kent de SBOH ook een vaccinatie- en controlebeleid Hepatitis B.

 

Formulieren

Onder formulieren en portal vind je verschillende aanvraagformulieren en kun je een Hepatitis B verklaring downloaden.