Opleiding arts maatschappij en gezondheid

Formulieren

Declaratieformulieren

Hieronder kun je de volgende declaratieformulieren downloaden:

xlsDeclaratieformulier persoonlijk budget kostenvergoeding 

xlsDeclaratieformulier algemeen

xlsDeclaratieformulier reiskosten

docDeclaratieformulier vergoeding internationale activiteiten

 

Op het declareren van kosten is het declaratiereglement van toepassing.

Let op: wanneer je een declaratie indient voor de 1e van de maand, dan wordt deze declaratie met het salaris van die maand uitbetaald. Dien je de declaratie later in, dan wordt deze declaratie in de daarop volgende maand uitbetaald.

  

Aanvraagformulieren

Hieronder kun je de volgende aanvraagformulieren downloaden:

docAanvraagformulier aanpassing arbeidsduur

docAanvraagformulier aioto-traject

xlsAanvraagformulier hogere inschaling op grond van ervaringsjaren

  ↳ docModelverklaring werkervaring

docAanvraagformulier hogere inschaling bij promotie

docAanvraagformulier internationale activiteiten

docAanvraagformulier onbetaald verlof

docAanvraagformulier ouderschapsverlof

 

Overige formulieren

Voor het doorgeven van wijzigingen:

docxMutatieformulier opgave aios niet in dienst bij SBOH

 

Voor het indienen van een verzoek voor een vergoeding van de parkeerkosten:
docxToestemmingsformulier parkeerkosten

 

Verklaring

Hieronder kunt u de volgende verklaring downloaden:

 

docVerklaring Hepatitis B