Opleiding arts maatschappij en gezondheid

Formulieren en portal

Portal

De webportal gebruik je voor:

  • het inzien en downloaden van salarisstroken en jaaropgaven
  • het declareren van diensten en kosten
  • het wijzigen van persoonlijke gegevens zoals naam, adres en IBAN

Om te kunnen inloggen heb je je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord nodig.  
Meer informatie over de webportal vind je in de handleiding.

 

Declaratieformulieren

Hieronder kun je de volgende declaratieformulieren downloaden:

xlsDeclaratieformulier reiskosten

 

Op het declareren van kosten is het declaratiereglement van toepassing.

Let op: wanneer je een declaratie indient voor de 1e van de maand, dan wordt deze declaratie met het salaris van die maand uitbetaald. Dien je de declaratie later in, dan wordt deze declaratie in de daarop volgende maand uitbetaald.

  

Aanvraagformulieren

Hieronder kun je de volgende aanvraagformulieren downloaden:

docAanvraagformulier aanpassing arbeidsduur

docAanvraagformulier aioto-traject

xlsAanvraagformulier hogere inschaling op grond van ervaringsjaren

  ↳ docModelverklaring werkervaring

docAanvraagformulier hogere inschaling bij promotie

docAanvraagformulier internationale activiteiten

docAanvraagformulier onbetaald verlof

docAanvraagformulier ouderschapsverlof

docxAanvraagformulier voor het opnemen van aanvullend geboorteverlof

docxAanvraagformulier voor toepassing salarisgarantieregeling aios M&G

 

Overige formulieren

pdfMachtigingsformulier loonkostenvoordeel

docxMutatieformulier opgave aios niet in dienst bij SBOH

docxToestemmingsformulier parkeerkosten; voor het indienen van een verzoek voor een vergoeding van de parkeerkosten.

docVerklaring Hepatitis B