Opleiding arts Maatschappij + Gezondheid

Opleiders

De informatie op deze pagina is bestemd voor opleiders en opleidingsinstellingen van een (profiel)arts Maatschappij + Gezondheid in opleiding (aios M+G) en aios forensische geneeskunde (FG).

 

Financiering dienstverband aios M+G en FG: de uitgangspunten
Aios M+G en FG zijn in dienst van SBOH. Wij betalen onder andere hun salaris en de kosten van hun opleiding. SBOH ontvangt hiervoor subsidie van het ministerie van VWS. Wij vragen deze subsidie aan en leggen ook verantwoording af over de besteding van de subsidie. Opleidingsinstellingen kunnen dus niet zelf een subsidie aanvragen bij VWS. Opleidingsinstituten NSPOH en TNO ontvangen vanuit de subsidie van SBOH een vergoeding voor de opleidingskosten voor alle aios M+G en FG.

 

pdfNieuwe tarieven 2024 aios (profiel) Maatschappij + Gezondheid en forensische geneeskunde (september 2023)


Wat betekent dit voor de opleidingsinstellingen?
Maandelijks brengen wij aan de opleidingsinstellingen een bedrag in rekening als bijdrage voor de valuteerbare arbeid van de aios M+G. De opleidingsinstellingen ontvangen daarnaast van ons een vergoeding voor de inspanningen van de opleider. Eventuele overwerkvergoeding, de vergoeding voor bereikbaarheids- en onregelmatige diensten en de kosten voor dienstreizen in opdracht van de opleider en/of instelling belasten wij door aan de opleidingsinstelling. De opleider - of indien gewenst een ander gemachtigd persoon binnen de instelling - krijgt de declaratie ter accordering voorgelegd. Dit gebeurt voorafgaand aan het indienen van de declaratie bij SBOH.

Afspraken in mantelovereenkomst
SBOH maakt over bovengenoemde vergoedingen momenteel nieuwe afspraken in een modelcontract dat met GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd wordt afgestemd. Op dit moment (2023) gelden nog de mantelovereenkomsten met GGD GHOR en ActiZ. Op basis van deze mantelovereenkomsten worden overeenkomsten gesloten met de individuele opleidingsinstellingen.

 

Overgangsregeling aios M+G en FG komt te vervallen
De overgangsregeling voor aios M+G en aios FG niet in dienst van SBOH is per 2024 afgeschaft. Dit betekent dat elke aios M+G en aios FG bij SBOH dienst komt volgens het vastgestelde SBOH-model voor werkgeverschap. In uitzonderlijke gevallen, wanneer er maatwerk nodig is en op verzoek van aios, werkgever of opleidingsinstelling, kan SBOH besluiten tot een individuele maatwerkregeling.

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) kent verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder onder meer het ‘schriftelijkheidsvereiste’ en de ‘vergewisplicht’. Door het ‘schriftelijkheidsvereiste’ mag een zorgaanbieder alleen zorg laten verlenen door zorgverleners met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Omdat aios M+G niet in dienst zijn van de zorgaanbieders waar het praktische deel van de opleiding wordt gevolgd, zal de zorgaanbieder met de aios een aparte overeenkomst moeten sluiten om aan de verplichtingen vanuit de Wkggz te voldoen. Deze conceptovereenkomst kan daarvoor worden gebruikt.

 

Mailings

pdfJaarbeeld SBOH 2022 (22 juni 2023)

pdfJaarbeeld SBOH 2021 (5 juli 2022)

pdfMail Uitnodiging deelname onderzoek over de SBOH (20 januari 2022)

pdfMail Instructie e-mail Declaree (5 januari 2021)

pdfMail Aios M+G gaan hun reis- en onkosten declareren via Declaree (17 december 2020)