Opleiding arts maatschappij en gezondheid

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH. De Cao SBOH is voor het overgrote deel op aios M&G van toepassing, waarbij - tot er een apart deel aan de Cao SBOH is toegevoegd voor aios M&G - de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor de aios ouderengeneeskunde. De personeelsinformatie voor aios ouderengeneeskunde is dan ook voor het overgrote deel van toepassing op aios M&G.


In het verzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte.