Opleiding arts verstandelijk gehandicapten

Opleiding arts verstandelijk gehandicapten

De SBOH is werkgever van artsen verstandelijk gehandicapten in opleiding en financiert de gehele opleiding.

 

De opleiding en het vak

Bekijk onderstaande video's voor een impressie van de opleiding en het vak:

 

 

Cao

Voor artsen voor verstandelijk gehandicapten in opleiding is - naast het algemene deel - een apart deel in de cao opgenomen.

 

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie geeft artikelsgewijs een toelichting op de cao.

De presentatiepresentatie over de arbeidsvoorwaarden kun je (nogmaals) bekijken.

 

Arbozaken

Onder arbozaken lees je wat je moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

 

Formulieren

Onder formulieren en portal vind je verschillende aanvraagformulieren.

 

Veelgestelde vragen

Onder veelgestelde vragen vind je antwoorden op door aios regelmatig gestelde vragen.

 

Feiten & cijfers

Bekijk hier een overzicht van de kerncijfers van aios geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten voor 2022.