Opleiding arts verstandelijk gehandicapten

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH. In het ziekteverzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte. 

 

Deel A

 

Deel D

 • Artikel D-1: Werktijden en arbeidsduur
  - Compensatie werktijd
  - Werkdag
  - Arbeidstijdenwet
 • Artikel D-2: Salariscomponenten
  - Salarisverhoging per dienstjaar
  - Inschaling op grond van ervaringsjaren
  - Hogere inschaling bij promotie
  - Wijzigingen doorgeven
 • Artikel D-3: Vergoeding diensten
  - Bereikbaarheidsdiensten: waar heb je recht op?
  - Overzicht compensatie/vergoeding bereikbaarheidsdienst
  - Rekenvoorbeeld
 • Artikel D-4: Onkostenvergoedingen
  - Onkostenvergoedingsregeling
  - Lidmaatschappen verenigingen en abonnement NTvG
  - Reiskostenvergoeding
  - Thuiswerkvergoeding
  - Verhuiskostenvergoeding
  - Vergoeding hotelovernachting
  - Vergoeding mediation
  - Vergoeding kosten internationale activiteiten
  - Subsidie drukkosten proefschrift
  - Inschrijvingskosten opleidingsregister
  - Kosten herregistratie BIG-register