Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

AVG opleiding per 2016

Met ingang van 2016 is de SBOH financier van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. De afspraken tussen VGN en SBOH hierover zijn vastgelegd in een mantelovereenkomst.

 

Tegelijkertijd is de SBOH ook de werkgever van de artsen in opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (aios-avg).
De aios-avg vallen formeel niet onder de cao SBOH. De aios-avg volgen de arbeidsvoorwaarden van de aios ouderengeneeskunde (aios-o). Deze arbeidsvoorwaarden staan vermeld in de cao SBOH.

 

In aanvulling daarop bestaat er voor aios-avg per 1 februari 2017 een vergoedingsregeling voor hotelovernachtingen als de afstand van het woonadres van de aios naar de instelling waar de aios werkt of naar het opleidingsinstituut meer is dan 75 kilometer. De aios kan maximaal 4 hotelovernachtingen per kalendermaand bij de SBOH declareren tot een maximum van € 50,- per overnachting (voor logies en ontbijt). De hotelovernachtingen dienen daarbij tot doel te hebben dat de reisafstand naar de instelling waar de aios werkt of de reisafstand naar het opleidingsinstituut tot een minimum wordt beperkt.

 

Veelgestelde vragen

Onder veelgestelde vragen vindt u antwoorden op door aios regelmatig gestelde vragen.

 

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de cao.

De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kunt u nogmaals bekijken.

 

Arbozaken

Onder arbozaken leest u wat u moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

 

Formulieren

Onder formulieren vindt u het mutatieformulier, verschillende aanvraag- en declaratieformulieren en kunt u een Hepatitis B-verklaring downloaden.