Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Coaching, hulp bij verslavingsproblematiek en tuchtzaakhulp

1. Coaching in het kader van preventie (om ziekteverzuim te voorkomen)

 

A. PIT-stop workshop (Schola Medica) 

Om aios te helpen bij het goed in balans houden van werk en privé en goed voor zichzelf te blijven zorgen ook als het druk is, biedt Schola Medica - in opdracht van de SBOH – een workshop aan: de PIT-stop.

Je leert tijdens de workshop onder meer hoe je ruimte in je hoofd houdt en hoe je de regie (weer) in eigen handen neemt. Je hebt aan het eind van de workshop een praktisch en uitvoerbaar plan om verder mee aan de slag te gaan.

 

Meer informatie en aanmelden 

Meer informatie over de PIT-stop workshop kun je vinden op de website van Schola Medica. Ook kun je je via deze website voor de workshop aanmelden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.

De reiskosten voor het bijwonen van deze workshop kan de aios declareren bij de SBOH.

 

B. Individuele coaching via Elestia 

Elestia biedt onafhankelijke ondersteuning door professionele coaches en psychologen van MentaVitalis. Alle aios in dienst van de SBOH kunnen kosteloos van de dienstverlening van Elestia gebruik maken. Omdat deze dienstverlening gericht is op kortstondige ondersteuning om dreigende arbeidsongeschiktheid te voorkomen, is ondersteuning vanuit Elestia alleen mogelijk als de aios zich nog niet ziek heeft gemeld. De aios kan zich bij Elestia melden, zonder tussenkomst van opleidingsinstituut, bedrijfsarts of SBOH. Meer informatie over de coaching via Elestia is te vinden op www.elestia.nl

De aios kan eventuele reiskosten voor deze coaching declareren bij de SBOH.

 

2. Coaching bij ziekteverzuim  

 

Individuele coaching

Als er sprake is van ziekteverzuim kan de bedrijfsarts coaching adviseren. De kosten van deze coaching worden door de SBOH betaald als de aios gebruik maakt van coaching met instanties/coaches waarmee de SBOH een samenwerkingsafspraak heeft. Deze zijn bij de bedrijfsarts bekend. Ook kan de aios dan de eventuele reiskosten voor coaching declareren bij de SBOH.

Soms heeft een aios meer ondersteuning nodig dan dat coaching kan bieden. We spreken dan niet meer over coaching, maar over psychologische behandelingen. Psychologische behandelingen worden niet door de SBOH vergoed.

De aios kan bij de zorgverzekeraar navraag doen of de door de bedrijfsarts geadviseerde psychologische zorg wordt vergoed.  

 

3. Steunpunt voor artsen met verslavingsprobleem

Een verslaving kan iedereen overkomen. Ook artsen. Verslaafde artsen leiden een leven dat gevaarlijk is voor hun eigen gezondheid. En als zij niet tijdig worden behandeld, kunnen patiënten ook risico's lopen. Het is daarom belangrijk dat artsen met verslavingsproblemen zo goed en snel mogelijk worden geholpen. Verslaafde artsen kunnen zich bij ABS-artsen veilig en laagdrempelig melden. ABS-artsen is een initiatief van de KNMG. Artsen met verslavingsproblemen kunnen contact opnemen met ABS-artsen via 0900 0168 of door het invullen van het contactformulier dat op de website van de KNMG te vinden is. 

 

4. Tuchtzaakhulp

Aios die te maken krijgen met een klacht of een tuchtzaak kunnen contact opnemen met Bureau Bries. De coaches van Bureau Bries zijn deskundig op het gebied van klacht- en tuchtzaken. Bureau Bries biedt begeleiding op het emotionele vlak. De hulp van Bureau Bries betreft niet de vraag of er al dan niet juist gehandeld is en of de klacht terecht is. Ook biedt Bureau Bries geen juridische bijstand.

De aios kan zelf contact opnemen met Bureau Bries, telefoon: 0172 57 20 58

De SBOH betaalt de kosten van maximaal 7 gesprekken bij Bureau Bries. De reiskosten die de aios maakt voor de ondersteuning vanuit Bureau Bries kunnen bij de SBOH worden gedeclareerd.