Opleiding forensisch arts (3-jarige opleiding)

Opleiding forensisch arts (3-jarige opleiding)

De SBOH is werkgever van forensisch artsen in opleiding en financiert de gehele opleiding.

 

De opleiding en het vak

Bekijk onderstaande video's voor een impressie van de opleiding en het vak:

 

 

Voor meer informatie over de opleiding en het vak verwijzen we graag naar de website www.kiesvoorforensischegeneeskunde.nl

 

Cao

De Cao SBOH is op aios forensische geneeskunde van toepassing, waarbij de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor aios M+G. Met uitzondering van de salarisgarantieregeling aios M+G. Als aios forensische geneeskunde kun je enkel van deze salarisgarantieregeling gebruikmaken als je direct voorafgaand aan je dienstverband bij de SBOH werkzaam was bij een instelling waar artsen in de functie van forensisch arts werken.

 

Als aios forensische geneeskunde word je deelnemer van de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.


Personeelsinformatie

De personeelsinformatie geeft artikelsgewijs een toelichting op de cao.
De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kun je (nogmaals) bekijken.

 

Arbozaken

Onder arbozaken lees je wat je moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

 

Formulieren

Onder formulieren en portal vind je verschillende aanvraagformulieren.

 

Feiten & cijfers

Bekijk de kerncijfers over aios forensische geneeskunde voor 2022.