Opleiding huisarts

Opleiding huisarts

De SBOH is werkgever van de huisartsen in opleiding en financiert de gehele huisartsopleiding.

 

 

Veelgestelde vragen

Onder veelgestelde vragen vind je antwoorden op door aios regelmatig gestelde vragen.

 

Cao

Voor aios huisartsgeneeskunde is - naast het algemene deel - een apart deel in de cao opgenomen.

 

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de cao.

De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kun je nogmaals bekijken.

 

Arbozaken

Onder arbozaken lees je wat je moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

 

Formulieren

Onder formulieren en portal vind je verschillende aanvraag- en declaratieformulieren en kun je een Hepatits B verklaring downloaden.

 

De opleiding tot huisarts opnieuw beoordeeld in 2014

Lees hier de resultaten van een enquĂȘte-onderzoek onder huisartsen in opleiding en alumni.