Opleiding huisarts

Opleiding huisarts

De SBOH is werkgever van de huisartsen in opleiding en financiert de gehele huisartsopleiding.

 

De opleiding en het vak

Bekijk onderstaande video's voor een impressie van de opleiding en het vak:

 

 

Wil je meer informatie over het vak, de opleiding of wil je solliciteren? Kijk dan op huisartsopleiding.nl

 

Cao

Voor aios huisartsgeneeskunde is - naast het algemene deel - een apart deel in de cao opgenomen.

 

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie geeft artikelsgewijs een toelichting op de cao.

De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kun je (nogmaals) bekijken.

 

Arbozaken

Onder arbozaken lees je wat je moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

 

Formulieren

Onder formulieren en portal vind je verschillende aanvraagformulieren.

 

Veelgestelde vragen

Onder veelgestelde vragen vind je antwoorden op door aios regelmatig gestelde vragen.

 

Feiten & cijfers 2021

Artsen in opleiding tot huisarts ondersteunen we al sinds 1989. Bekijk de kerncijfers over onze aios huisartsgeneeskunde (aios-h) voor 2022.