Opleiding huisarts

Opleiding huisarts

De SBOH is werkgever van de huisartsen in opleiding en financiert de gehele huisartsopleiding.

 

Cao

Voor aios huisartsgeneeskunde is - naast het algemene deel - een apart deel in de cao opgenomen.

 

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie geeft artikelsgewijs een toelichting op de cao.

De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kun je (nogmaals) bekijken.

 

Arbozaken

Onder arbozaken lees je wat je moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

Ter bescherming van aios kent de SBOH ook een vaccinatie- en controlebeleid Hepatitis B.

 

Formulieren

Onder formulieren en portal vind je verschillende aanvraagformulieren en kun je een Hepatitis B verklaring downloaden.

 

Veelgestelde vragen

Onder veelgestelde vragen vind je antwoorden op door aios regelmatig gestelde vragen.