Opleiding huisarts

Opleiding huisarts

De SBOH is werkgever van de huisartsen in opleiding en financiert de gehele huisartsopleiding.

 

 

Veelgestelde vragen

Onder veelgestelde vragen vindt u antwoorden op door aios regelmatig gestelde vragen.

 

Cao

Aios huisartsgeneeskunde hebben een eigen Cao.

 

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao.

De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kunt u nogmaals bekijken.

 

Arbozaken

Onder arbozaken leest u wat u moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

 

Formulieren

Onder formulieren vindt u het mutatieformulier, verschillende aanvraag- en declaratieformulieren en kunt u een Hepatits B verklaring downloaden.

 

De opleiding tot huisarts opnieuw beoordeeld in 2014

Lees hier de resultaten van een enquĂȘte-onderzoek onder huisartsen in opleiding en alumni.