Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

Artikel 6: Aioto-regeling

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 6 van deel B>

De SBOH wil de wetenschappelijke ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde bevorderen door te faciliteren dat aios de huisartsopleiding kunnen combineren met wetenschappelijk onderzoek. Daarom heeft de SBOH in overleg met de LAD, umc's en hoofden van de opleidingsinstituten een regeling voor aioto's ontworpen.

 

Uitgangspunt van de regeling is dat de aioto tijdens het dienstverband bij de SBOH zowel activiteiten kan verrichten in het kader van de opleiding als onderzoeksactiviteiten. Als je de opleiding wilt combineren met wetenschappelijk onderzoek dien je daarvoor toestemming te vragen aan de SBOH. Dit kan door middel van het aanvraagformulier aioto-traject.

 

Arbeidsovereenkomst aioto

Een aioto heeft bij de SBOH een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleidingsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt daarmee automatisch op het moment dat de huisartsopleiding is afgerond of voortijdig wordt beëindigd, ook wanneer het aioto-traject nog voortduurt voor een periode van onderzoek. Het kan voor een aioto een vervelende bijkomstigheid zijn dat na de beëindiging van de huisartsopleiding voor de resterende duur van het onderzoek elders een dienstverband moet worden aangaan. Een mogelijke oplossing hiervoor kan zijn dat de aioto het leertraject eindigt met de huisartsopleiding in plaats van met onderzoek. Op deze manier blijft de arbeidsovereenkomst met de SBOH in stand.

 

Vergoeding onderzoekswerkzaamheden / congresbezoek in het buitenland

Aioto’s die als onderdeel van een aiototraject onderzoekswerkzaamheden in het buitenland verrichten of naar een congres in het buitenland gaan, kunnen daarvoor een vergoeding ontvangen.

 

Onderzoekswerkzaamheden

De vergoeding voor reis- en verblijfskosten bedraagt gezamenlijk maximaal € 750,- voor de 1e week van de onderzoeksperiode in het buitenland. Het maximale bedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt, wordt daarna voor elke volgende week met € 150,- verhoogd, dus:

  • max. € 750,- vergoeding voor één week onderzoek 
  • max. € 900,- vergoeding voor 2 weken onderzoek
  • max. € 1.050,- vergoeding voor 3 weken onderzoek 
  • etc.

De vergoeding wordt voor maximaal 13 weken onderzoekswerkzaamheden in het buitenland verstrekt.

 

Congresbezoek

Voor congresbezoek geldt dat de vergoeding voor congreskosten, reis- en verblijfskosten gezamenlijk maximaal € 1.500,- bedraagt. De vergoeding voor de verblijfskosten is daarbij gemaximeerd tot € 150,- per dag. Er worden maximaal drie buitenlandse congressen gedurende het dienstverband bij de SBOH vergoed (uitgangspunt daarbij is één congresbezoek per onderzoeksjaar).

 

Om voor de bovenstaande vergoedingen in aanmerking te komen, dien je voorafgaand aan de onderzoekswerkzaamheden of het congresbezoek het aanvraagformulier voor internationale activiteiten bij de SBOH in te dienen. Dit formulier moet ook getekend worden door de daartoe bevoegde medewerker van het opleidingsinstituut of de hoogleraar die bij het onderzoek betrokken is.

Je declareert de gemaakte kosten met Declaree. Je doet daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Reisverzekering

De SBOH heeft een collectieve reisverzekering en annuleringsverzekering afgesloten ten behoeve van buitenlandstages en – alleen voor aioto’s – onderzoekswerkzaamheden/congressen in het buitenland die vooraf bij de SBOH zijn aangevraagd en waarvoor de SBOH toestemming heeft gegeven. De reisverzekering biedt dekking voor reizen van maximaal 365 dagen, waarbij geldt dat voor reizen langer dan 180 dagen een aparte clausule van toepassing is. Een aparte clausule is ook van toepassing als aios wonen in Belgïe of Duitsland. Informatie over de voorwaarden en clausules van de reis- en annuleringsverzekering is te lezen in de polis en in de algemene voorwaarden van de reisverzekering en annuleringsverzekering

 

Let op: de verzekeringen bieden geen dekking voor de periode in het buitenland voorafgaand of aansluitend aan een buitenlandstage of onderzoekswerkzaamheden/congres in het buitenland.  Hiervoor dien je – als je dat wilt – zelf een verzekering af te sluiten.

 

Deelname WONCA

Voor de door de WES (werkgroep van de LOVAH) geselecteerde aioto’s worden de kosten rechtstreeks via de WES betaald. Aioto’s die niet door de WES zijn geselecteerd, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van kosten op grond van de regeling ‘vergoeding congresbezoek in het buitenland’.

 

Subsidie drukkosten proefschrift
Aioto’s en aios die tijdens hun dienstverband promoveren, kunnen bij de SBOH een subsidie aanvragen voor de drukkosten van hun proefschrift. De SBOH verstrekt maximaal € 1.500,-.

Daaraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • geen sponsoring van het proefschrift door de farmaceutische industrie;
  • een vermelding van de SBOH in het proefschrift, bij voorkeur met het logo van de SBOH;
  • toezending van 3 exemplaren van het proefschrift;
  • een uitnodiging voor de promotie.

Subsidie kan worden aangevraagd door – voordat het proefschrift wordt gedrukt – een e-mail te sturen aan Hans Schmidt, manager externe zaken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De subsidie wordt dan uitgekeerd nadat de manager externe zaken een factuur van gemaakte kosten heeft ontvangen.
De bovenstaande subsidieregeling geldt ook voor aioto’s die niet meer in dienst zijn van de SBOH, maar die tijdens het dienstverband bij de SBOH hebben gewerkt aan het promotie-onderzoek.