Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

Artikel 6: Aioto-regeling

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 6 van deel B>

De SBOH wil de wetenschappelijke ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde bevorderen door te faciliteren dat aios de huisartsopleiding kunnen combineren met wetenschappelijk onderzoek. Daarom heeft de SBOH in overleg met de LAD, umc's en hoofden van de opleidingsinstituten een regeling voor aioto's ontworpen.

 

Uitgangspunt van de regeling is dat de aioto tijdens het dienstverband bij de SBOH zowel activiteiten kan verrichten in het kader van de opleiding als onderzoeksactiviteiten. Als je de opleiding wilt combineren met wetenschappelijk onderzoek dien je daarvoor toestemming te vragen aan de SBOH. Dit kan door middel van het aanvraagformulier aioto-traject.

 

Arbeidsovereenkomst aioto

Een aioto heeft bij de SBOH een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleidingsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt daarmee automatisch op het moment dat de huisartsopleiding is afgerond of voortijdig wordt beëindigd, ook wanneer het aioto-traject nog voortduurt voor een periode van onderzoek. Het kan voor een aioto een vervelende bijkomstigheid zijn dat na de beëindiging van de huisartsopleiding voor de resterende duur van het onderzoek elders een dienstverband moet worden aangaan. Een mogelijke oplossing hiervoor kan zijn dat de aioto het leertraject eindigt met de huisartsopleiding in plaats van met onderzoek. Op deze manier blijft de arbeidsovereenkomst met de SBOH in stand.

 

Vergoeding onderzoekswerkzaamheden/congresbezoek in het buitenland

Aioto’s die als onderdeel van een aiototraject onderzoekswerkzaamheden in het buitenland verrichten of naar een congres in het buitenland gaan, kunnen daarvoor een vergoeding ontvangen van maximaal € 1.500,-.

 

Onderzoekswerkzaamheden

De vergoeding voor reis- en verblijfskosten bedraagt met ingang van 1 maart 2018 gezamenlijk maximaal € 750,- voor de 1e week van de onderzoeksperiode in het buitenland. Het maximale bedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt, wordt daarna voor elke volgende week met € 150,- verhoogd, dus:

  • max. € 750,- vergoeding voor één week onderzoek 
  • max. € 900,- vergoeding voor 2 weken onderzoek
  • max. € 1.050,- vergoeding voor 3 weken onderzoek 
  • etc.

De maximale vergoeding voor de gehele onderzoeksperiode in het buitenland bedraagt € 1.500,-.

 

Congresbezoek

Voor congresbezoek geldt dat de vergoeding voor congreskosten, reis- en verblijfskosten gezamenlijk maximaal € 1.500,- bedraagt. De vergoeding voor de verblijfskosten is daarbij gemaximeerd tot € 150,- per dag. Er worden maximaal drie buitenlandse congressen gedurende het dienstverband bij de SBOH vergoed (uitgangspunt daarbij is één congresbezoek per onderzoeksjaar).

 

Om voor de bovenstaande vergoedingen in aanmerking te komen, dien je voorafgaand aan de onderzoekswerkzaamheden of het congresbezoek het aanvraagformulier voor internationale activiteiten bij de SBOH in te dienen. Dit formulier moet ook getekend worden door de hoogleraar die bij het onderzoek betrokken is.

De gemaakte kosten kun je dan achteraf declareren via de portal, met daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Deelname WONCA

Voor de door de WES (werkgroep van de LOVAH) geselecteerde aioto’s worden de kosten rechtstreeks via de WES betaald. Aioto’s die niet door de WES zijn geselecteerd, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van kosten op grond van de regeling ‘vergoeding congresbezoek in het buitenland’.

 

Subsidie drukkosten proefschrift
Aioto’s en aios die tijdens hun dienstverband promoveren, kunnen bij de SBOH een subsidie aanvragen voor de drukkosten van hun proefschrift. De SBOH verstrekt maximaal € 1.500,-.

Daaraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • geen sponsoring van het proefschrift door de farmaceutische industrie;
  • een vermelding van de SBOH in het proefschrift, bij voorkeur met het logo van de SBOH;
  • toezending van 3 exemplaren van het proefschrift;
  • een uitnodiging voor de promotie.

Subsidie kan worden aangevraagd door – voordat het proefschrift wordt gedrukt – een e-mail te sturen aan Hans Schmidt, manager externe zaken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De subsidie wordt dan uitgekeerd nadat de manager externe zaken een factuur van gemaakte kosten heeft ontvangen.
De bovenstaande subsidieregeling geldt ook voor aioto’s die niet meer in dienst zijn van de SBOH, maar die tijdens het dienstverband bij de SBOH hebben gewerkt aan het promotie-onderzoek.