Opleiding huisarts

Cao

Voor het jaar 2021 gaan de regelingen gelden die zijn afgesproken tussen SBOH en LAD en die in het onderhandelaarsakkoord zijn vastgelegd.

 

Onderhandelaarsakkoord cao 2021

 

Momenteel wordt er gewerkt aan de aanpassing van de cao-tekst. Zodra deze gereed is, wordt de tekst voor de Cao SBOH 2021 op onze website geplaatst. Je kunt hier alvast wel de salarisbedragen vinden die gelden per 1 juli 2021.

 


 

Je kunt hier de complete cao-tekst 2020 met bijlagen downloaden.

 

Cao 2020 SBOH

 

Voor een artikelsgewijze toelichting op de cao verwijzen wij u naar de personeelsinformatie van de SBOH.

 

De cao is afgesloten tussen de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de SBOH, werkgever van huisartsen in opleiding.

 

Deel A 

 

Deel B