Opleiding huisarts

Cao SBOH 2018-2019

Artikel 3: Vergoeding diensten op onregelmatige tijden

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. De aios ontvangt per maand een onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens de opleidingsperiode en de stage. Deze toeslag staat vermeld in bijlage B-1 en wordt aangepast met hetzelfde percentage waarmee de salarissen worden aangepast. Indien er sprake is van afwezigheid door ziekte of zwangerschaps-/bevallings- verlof wordt de ORT volledig doorbetaald gedurende de kalendermaand waarin de afwezigheid is aangevangen en de eerstvolgende kalendermaand. Daarna stopt de toeslag indien de afwezigheid voortduurt. De toeslag wordt, al dan niet gedeeltelijk, hervat in de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de aios de werkzaamheden, al dan niet gedeeltelijk, hervat. De ORT wordt doorbetaald tijdens vakantie van de aios.
  2. Voor de diensten als bedoeld in artikel B-1 lid 2a  heeft de aios recht op een vergoeding in vrije tijd van:
    -  2 uur voor een avonddienst, nachtdienst of avond + nachtdienst
    -  4 uur voor een weekenddienst
  3. Tijdens een gevaluteerde klinische stage is de “ORT-regeling gevaluteerde klinische stage”, zoals opgenomen in bijlage B-2, van toepassing.