Opleiding huisarts

Cao SBOH 2018-2019

Artikel 5: Pensioenregeling

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >

1. Uitvoeringsorgaan
Voor de aios geldt een pensioenregeling die is ondergebracht bij het Pensioenfonds HAIO. De aanspraken zijn vastgelegd in het pensioenreglement van deze stichting.

 

2. Premieverdeling

  1. De cao-partijen stellen vast welke de beschikbare premie is voor de pensioenaanspraken en welke premieverdeling tussen de SBOH en de aios geldt.
  2. De beschikbare premie is 8,5%, waarvan de SBOH 2,5% in mindering brengt op het salaris van de aios.
  3. De beschikbare premie wordt berekend over de pensioengrondslag, zijnde het bruto salaris, inclusief vakantietoeslag en structurele eindejaarsuitkering.

 

3. Overige verplichtingen

De SBOH draagt zorg voor aanmelding van de aios bij het Pensioenfonds HAIO. De aios stemt ermee in dat de SBOH alle informatie aan het pensioenfonds verstrekt die nodig is voor de uitvoering van de geldende pensioenregeling.