Opleiding huisarts

Cao SBOH 2018-2019

Bijlage B-1: Salarissen en onkostenvergoeding

 

De salarisbedragen en het bedrag van de onregelmatigheidstoeslag (beiden bruto per maand) gelden bij een voltijd dienstverband van 38 uur per week.

 

Artikel A-14, 4e lid
Uitkering bij arbeidsongeschiktheid: € 49,- bruto per dag (2018)

 

Artikel B-2, 1e lid
Salaris eerste dienstjaar: € 3.018,-
Per 1 juli 2018: € 3.052,-

Per 1 januari 2019: € 3.086,-


Salaris tweede dienstjaar: € 3.144,-

Per 1 juli 2018: € 3.179,-

Per 1 januari 2019: € 3.214,-


Salaris derde dienstjaar: € 3.263,-

Per 1 juli 2018: € 3.299,-

Per 1 januari 2019: € 3.336,-


Salaris vierde dienstjaar: € 3.377,-

Per 1 juli 2018: € 3.415,- 

Per 1 januari 2019: € 3.453,-


Salaris vijfde dienstjaar: € 3.504,-

Per 1 juli 2018: € 3.543,-

Per 1 januari 2019: € 3.582,-

 

Artikel B-2, 5e lid 

Salaris zesde dienstjaar: € 3.651,-
Per 1 juli 2018: € 3.692,-

Per 1 januari 2019: € 3.733,-


Salaris zevende dienstjaar: € 3.791,-

Per 1 juli 2018: € 3.833,-

Per 1 januari 2019: € 3.876,-


Salaris achtste dienstjaar: € 3.933,- 

Per 1 juli 2018: € 3.977,-

Per 1 januari 2019: € 4.021,-

 

Artikel B-3, 1e lid
Onregelmatigheidstoeslag: € 92,02

Per 1 juli 2018: € 93,03

Per 1 januari 2019: € 94,05

Artikel B-4, 1e lid
Netto onkostenvergoeding per maand: € 35,-

Netto vergoeding per maand voor aanschaf en onderhoud van instrumentarium: € 25,-

Persoonlijk budget per maand: € 38,-

 

In verband met de hogere onkosten die de aios vooral aan het begin van de opleiding maakt, is het toegestaan om een negatief saldo aan persoonlijk budget te hebben.
Bij beëindiging van het dienstverband wordt een eventueel negatief saldo verrekend met het laatste salaris.

 

Artikel B-4, 2e lid
Netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer: € 0,16 per kilometer

 

Voor de vaststelling van de hoogte van deze vergoeding is uitgegaan van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. De fiscale maximumvergoeding ad € 0,19 per kilometer resulteert daardoor in het hiernaast vermelde bedrag.

Artikel B-4, 3e lid
Netto reiskostenvergoeding theoretisch deel: € 0,16 per kilometer

 

Voor de vaststelling van de hoogte van deze vergoeding is uitgegaan van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. De fiscale maximumvergoeding ad € 0,19 per kilometer resulteert daardoor in het hiernaast vermelde bedrag.

Artikel B-4, 4e lid

Netto vergoeding dienstreizen naar de huisartsenpost: € 0,19 per kilometer


Artikel B-4, 5e lid

Netto verhuiskostenvergoeding: € 1.000,-


Artikel B-4, 6e lid

Registratiekosten RGS: volledig door SBOH betaald

 

Artikel B-6, 4e lid
Salaris zesde dienstjaar: € 3.801,-
Per 1 juli 2018: € 3.843,-

Per 1 januari 2019: € 3.886,-


Salaris zevende dienstjaar: € 3.941,-

Per 1 juli 2018: € 3.985,-

Per 1 januari 2019: € 4.029,- 


Salaris achtste dienstjaar: € 4.083,-

Per 1 juli 2018: € 4.128,-

Per 1 januari 2019: € 4.174,-