Opleiding huisarts

Coaching en tuchtzaakhulp

PIT-stop workshop
Om aios te helpen bij het goed in balans houden van werk en privé en goed voor zichzelf te blijven zorgen ook als het druk is, biedt Schola Medica - in opdracht van de SBOH – een workshop aan: de PIT-stop.
Je leert tijdens de workshop onder meer hoe je ruimte in je hoofd houdt en hoe je de regie (weer) in eigen handen neemt. Je hebt aan het eind van de workshop een praktisch en uitvoerbaar plan om verder mee aan de slag te gaan.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de PIT-stop workshop kun je vinden op de website van Schola Medica
Ook kun je je via deze website voor de workshop aanmelden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.

 

Kosten
Voor deelname aan de PIT-stop workshop wordt een eigen bijdrage van € 75,- in mindering gebracht op jouw persoonlijk budget. De reiskosten kun je declareren vanuit jouw persoonlijk budget.

 

Individuele coaching met tussenkomst bedrijfsarts of opleidingsinstituut (vergoed door de SBOH)
Als er sprake is van ziekteverzuim kan de bedrijfsarts coaching adviseren. De inzet van een coach kan ook in het kader van preventie door de bedrijfsarts of het opleidingsinstituut worden geadviseerd, dus om ziekteverzuim te voorkomen. De SBOH werkt nauw samen met een aantal coaches.


De coaches waarmee de SBOH samenwerkt zijn:

 

 
De SBOH betaalt de kosten van coaching onder de volgende voorwaarden:

  • De coaching wordt ingezet op advies van de bedrijfsarts of op advies van het opleidingsinstituut. In het geval het opleidingsinstituut coaching adviseert, dient de SBOH hiervan bericht van het opleidingsinstituut te ontvangen.
  • De SBOH betaalt/vergoedt maximaal 7 consulten c.q. 7 uur coaching (exclusief de kosten van een eventuele intake voorafgaand aan de coaching) door de coaches waarmee de SBOH een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.
  • De SBOH betaalt de kosten van coaching (en eventuele intake) rechtsreeks aan de coach waarmee de SBOH een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Een eigen bijdrage van € 30,- per consult/per uur (en € 30,- voor een eventuele intake) wordt door de SBOH in mindering gebracht op het persoonlijke budget van de aios.
  • De aios kan de reiskosten voor de coaching declareren vanuit het persoonlijk budget.
     

Individuele coaching zonder tussenkomst van de bedrijfsarts of opleidingsinstituut
Een aios kan ook gebruik maken van ondersteuning door een coach zonder tussenkomst van de bedrijfsarts of het opleidingsinstituut. In die situatie betaalt de SBOH niet voor de kosten van de coach. De volledige kosten komen voor rekening van de aios. Die kosten kan de aios dan declareren vanuit het persoonlijke budget. Let op: op de factuur moet dan wel staan 'werkgerelateerde coaching' of een vergelijkbare benaming. Facturen met daarop alleen vermeldingen als 'psychologische begeleiding' kunnen niet vanuit het persoonlijk budget worden vergoed. De aios kan de reiskosten voor de coaching declareren vanuit het persoonlijk budget.
 
Individuele coaching via Elestia
Elestia is een organisatie die onafhankelijke coaching biedt aan Movir-verzekerden. Aios zijn via de SBOH bij Movir verzekerd en kunnen kosteloos gebruikmaken van de diensten van Elestia. Omdat de dienstverlening van Elestia gericht is op kortstondige ondersteuning om dreigende arbeidsongeschiktheid te voorkomen, is ondersteuning vanuit Elestia alleen mogelijk als de aios zich nog niet ziek heeft gemeld. De aios kan zich zelf bij Elestia melden, zonder tussenkomst van opleidingsinstituut, bedrijfsarts of SBOH. Meer informatie over de coaching via Elestia is te vinden op www.elestia.nl.  
De aios kan eventuele reiskosten voor deze coaching declareren vanuit het persoonlijk budget.
 
Psychologische begeleidingstrajecten
In een enkele situatie heeft een aios bij ziekteverzuim meer ondersteuning nodig dan dat coaching kan bieden. We spreken dan van meer uitgebreide psychologische behandelingen. Psychologische behandelingen worden nooit door de SBOH vergoed. Deze kosten komen (eventueel via de ziektekostenverzekeraar) voor rekening van de aios. Wel kan de SBOH in die situaties met de instantie die de psychologische begeleiding biedt, afspraken maken over de financiering van de onderdelen van de begeleiding die niet als zorg bestempeld kunnen worden en dus niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed worden (zoals kosten voor wachttijdbemiddeling, overleg met werkgever/bedrijfsarts, werkhervatting en terugvalpreventie). Deze kosten worden dan door de SBOH betaald. De SBOH werkt hierin samen met HSK (landelijk). Omdat bij dergelijke trajecten al sprake is van een eigen bijdrage door de aios op grond van de ziektekostenverzekering, vindt er geen inhouding meer plaats op het persoonlijk budget van de aios. De reiskosten die de aios maakt kunnen vanuit het persoonlijk budget worden gedeclareerd.
 
Steunpunt voor artsen met verslavingsprobleem
Een verslaving kan iedereen overkomen. Ook artsen. Verslaafde artsen leiden een leven dat gevaarlijk is voor hun eigen gezondheid. En als zij niet tijdig worden behandeld, kunnen patiënten ook risico's lopen. Het is daarom belangrijk dat artsen met verslavingsproblemen zo goed en snel mogelijk worden geholpen.Verslaafde artsen kunnen zich bij ABS-artsen veilig en laagdrempelig melden. Het telefonische steunpunt is ondergebracht bij de Stichting ATA te Amsterdam. ABS-artsen is een initiatief van de KNMG. Artsen met verslavingsproblemen kunnen contact opnemen met ABS-artsen via 0900-0168 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Tuchtzaakhulp
Aios die te maken krijgen met een klacht of een tuchtzaak kunnen contact opnemen met Bureau Bries. De coaches van Bureau Bries zijn deskundig op het gebied van klacht- en tuchtzaken. Bureau Bries biedt begeleiding op het emotionele vlak na een klacht- of tuchtzaak.

De aios kan zelf contact opnemen met Bureau Bries:

 

  •  telefoon: 0172-572 058


De SBOH betaalt de kosten van maximaal 7 gesprekken die de aios heeft bij Bureau Bries. Een eigen bijdrage van € 30,- per gesprek wordt door de SBOH in mindering gebracht op het persoonlijk budget van de aios. De reiskosten die de aios maakt voor de ondersteuning vanuit Bureau Bries kunnen vanuit het persoonlijk budget worden gedeclareerd.
De hulp van Bureau Bries betreft niet de vraag of er al dan niet juist gehandeld is en of de klacht terecht is. Ook biedt Bureau Bries geen juridische bijstand.