Opleiding huisarts

Formulieren

Declaratie diensten

De volgende declaraties dien je in met behulp van de webportal:

  • onregelmatigheidsdiensten gevaluteerde stage
  • overwerk gevaluteerde stage

Om te kunnen inloggen heb je je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord nodig.  
Meer informatie over het declareren met behulp van de webportal vind je in de handleiding.

Op het declareren van diensten is het declaratiereglement van toepassing.

 

Declaratieformulieren overig

Hieronder kun je de volgende declaratieformulieren downloaden:

xlsDeclaratieformulier persoonlijk budget kostenvergoeding

xlsDeclaratieformulier algemeen

xlsDeclaratieformulier reiskosten

docDeclaratieformulier vergoeding internationale activiteiten

 

Op het declareren van kosten is het declaratiereglement van toepassing.

Let op: wanneer je een declaratie indient voor de 1e van de maand, dan wordt deze declaratie met het salaris van die maand uitbetaald. Dien je de declaratie later in, dan wordt deze declaratie in de daarop volgende maand uitbetaald.

 

Aanvraagformulieren 

Hieronder kun je de volgende aanvraagformulieren downloaden:

docAanvraagformulier aanpassing arbeidsduur 

docAanvraagformulier aioto-traject

xlsAanvraagformulier voor hogere inschaling op grond van ervaring als praktiserend arts 
  ↳ docModelverklaring werkervaring

docAanvraagformulier voor hogere inschaling bij promotie

docAanvraagformulier internationale activiteiten

docAanvraagformulier onbetaald verlof

docAanvraagformulier ouderschapsverlof  

 

Overige formulieren

Voor het doorgegeven van wijzigingen:

 

Voor het indienen van een verzoek voor een vergoeding van de parkeerkosten:
docxToestemmingsformulier parkeerkosten

 

Verklaring

Hieronder kun je de volgende verklaring downloaden:

docVerklaring Hepatitis B