Opleiding huisarts

HDS-fonds

Wat is het
Het HDS-fonds is een fonds van de SBOH. Aios huisartsgeneeskunde worden tijdens hun opleiding ook opgeleid op de huisartsenpost, onderdeel van de Huisartsen Diensten Structuur (HDS). De SBOH stelt voor het opleiden van de aios budget beschikbaar aan de HDS’en. Gelden die na twee jaar niet aan de opleiding zijn besteed, vallen vrij in het HDS-fonds.

 

Doel
Het doel van het fonds is de centrale ontwikkeling en het onderhoud van landelijk onderwijs ten behoeve van de opleiding van aios huisartsgeneeskunde op de huisartsenpost, dat zowel centraal als regionaal kan worden ingezet. Daarnaast is het fonds bestemd voor landelijke ondersteuning van lokale/ regionale initiatieven.

 

Wie kan een aanvraag indienen
Binnen de werkgroep ‘Tweede tranche HDS-gelden’, waarin de opzet van het fonds is vastgesteld, is besloten dat aanvragen centraal via de Stichting Huisartsopleiding Nederland worden ingediend bij de SBOH. Partijen met een goed projectidee worden opgeroepen zich te melden bij Huisartsopleiding Nederland, per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Waar moet een aanvraag over gaan?
Onderwerpen voor aanvragen staan opgetekend in de richtlijn inzet HDS-fonds

De volgende projecten zijn reeds gefinancierd vanuit het HDS-fonds:

 

Wat zijn de regels
De regels waar aanvragen aan moeten voldoen, en de criteria op basis waarvan deze worden beoordeeld, staan in de procedure voor aanvragers. In het reglement HDS-fonds, zijn de doelstelling en verantwoording van het fonds terug te vinden.

 

Wie gaat over het fonds
De Fondscommissie HDS is verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvragen. De commissie bestaat uit twee vertegenwoordigers van Huisartsopleiding Nederland, een vertegenwoordiger van InEen, met expertise op het gebied van HDS en een bestuurder van de SBOH, voor procedurele en financiële toetsing. De commissie wordt geadviseerd over de te beoordelen aanvragen door een vertegenwoordiger van de LOVAH, de landelijke vereniging van huisartsen in opleiding.

 

Wanneer moeten aanvragen worden ingediend

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. De Fondscommissie HDS neemt in haar vergaderingen in april en december alle aanvragen mee die voor de meest recente deadline zijn ingediend.

 

Vragen
Neem bij vragen contact op met Bart Kooiman, secretaris van het HDS-fonds, per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefonisch via 030 227 27 01.