Opleiding huisarts

Programma 'Opleiding in de spoedzorg'

Aanleiding

In het voorjaar 2018 is een werkconferentie 'Hoe wordt de aios goed in spoed?' gehouden met als doel om te zoeken naar mogelijkheden om de 2e tranche-gelden in te zetten voor verbetering van het onderwijs in spoedzorg. Dit mede naar aanleiding van de constatering dat er nog steeds  lacunes bestaan in het onderwijs spoedzorg (NIVEL-enquête 2018 en de laatste Gear-ronde). 

Op basis van de aanbevelingen die uit deze werkconferentie naar voren kwamen heeft Huisartsopleiding Nederland bij het HDS-fonds een aanvraag ingediend voor de ontwikkeling van het programma ‘Opleiding Spoedzorg in de Huisartsopleiding’. 

 

Doel programma

Doel is om de opleiding in spoedzorg aan aios en opleiders alsmede de communicatie over opleiding in spoedzorg naar betrokken partijen te verbeteren en eventuele lacunes op te vullen.

Het bij het HDS-fonds ingediende programma bestaat uit drie deelprojecten:

  1. Opleiding spoedzorg voor aios en opleiders 
  2. Communicatie en organisatie in de spoedzorg 
  3. Congres ‘Hot topic urgent care’ 

 

Fasering
Het project is eind 2018 van start gegaan en is in 2022 afgerond.

 

Projectleider: Yvonne Guldemond-Hecker

Dit is een project van Huisartsopleiding Nederland