Opleiding huisarts

Scenariofilmpjes Werken op de HAP

Tijdens het dienstdoen op de Huisartsenpost (HAP) worden andere competenties aangesproken bij de huisarts dan overdag. Niet alleen moet hij beschikken over medische inhoudelijke kennis om de spoedeisende patiënt op de juiste manier te benaderen; ook zal hij communicatieve vaardigheden moeten ontwikkelen om patiënt, medewerkers van de HAP en de ketenpartners tegemoet te treden op een manier die recht doet aan het spoedeisende karakter van de HAP-dienst. 

 

Met behulp van subsidie van het HDS-fonds heeft Huisartsopleiding Nederland, afdeling Rotterdam, films ontwikkeld waarin realistische scenario’s over spoedeisende situaties geschetst worden. Deze kunnen gebruikt worden in divers onderwijs voor aios om bovengenoemde vaardigheden te oefenen. 

 

Looptijd: 1-10-2019 tot 1-10-2020

Projectleider: Marleen Kooijman (Erasmus MC)