Opleiding huisarts

Hernieuwen samenwerkingsafspraken

Per 1 januari 2021 was de tripartiete mantelovereenkomst met samenwerkingsafspraken tussen InEen, Huisartsopleiding Nederland (HN) en SBOH opgezegd.

De wens bestond om de samenwerking en verbinding tussen huisartsposten en huisartsinstituten, aios en opleider, InEen en HN te verbeteren.

Vanuit de inhoud van opleiden en in nauwe samenspraak met betrokken partijen is een nieuwe mantelovereenkomst opgesteld. Tegelijkertijd is de aan de mantelovereenkomst verbonden Leidraad Diensten (de uitvoeringsregeling voor het leren dienstdoen op de huisartsenpost) geactualiseerd.

De nieuwe mantelovereenkomst en geactualiseerde Leidraad Diensten hebben tot doel om het opleiden van aios op de post naar een hoger plan te tillen en een goede verbinding tussen post en instituut c.q. tussen HN en InEen te borgen.

 

Fasering
Het project is eind 2018 van start gegaan en in 2022 afgerond

Programmaleider: Yvonne Guldemond-Hecker

Dit is een project van Huisartsopleiding Nederland