Opleiding huisarts

Stimuleren en faciliteren van de STARclass voor opleiders

De STARclass is een vierdaags onderwijsprogramma over spoedzorg voor huisartsen die betrokken zijn bij de opleiding van nieuwe  huisartsen (aios) op de huisartsenpost. Met name op het gebied van het beheersen van het zogenaamde ‘urgentiedenken’ hebben opleiders nog een inhaalslag te maken. 

In de STARclass krijgen opleiders:

  • Bekwamen in de ABCDE-methode en leren wat je moet doen in een spoedsituatie
  • Dezelfde taal leren spreken als andere zorgverleners in de spoedzorgketen
  • Het begeleiden van de aios en feedback geven inzake de acute zorg

 

Dit onderwijsprogramma is recent door Schola Medica en Huisartsopleiding Nederland geactualiseerd. Huisartsopleiding Nederland en Schola Medica dienen gezamenlijk de aanvraag ‘stimulering en facilitering STARclass’ in bij het HDS-fonds om deelname van huisartsopleiders aan de STARclass te stimuleren en te faciliteren. Dit willen ze doen door de ontwikkeling van een PR- en communicatieprogramma over de STARclass voor opleiders. Hiermee hopen HN en SM de kwaliteit van spoedzorg door huisartsopleiders alsmede de kwaliteit van de opleiding in spoedzorg van aios te verhogen.

 

Projectleider: Lotte den Dekker-Vegter

Programmamanager: Yvonne Guldemond

Looptijd: 1 januari 2022 - 1 januari 2023

Dit is een project van: Huisartsopleiding Nederland en Schola Medica