Opleiding huisarts

Evaluatie- & implementatiefase - STARtclass jaar 3

De STARtclass jaar 3 is een in opdracht van Huisartsopleiding Nederland, binnen het Programma Opleiding Spoedzorg, ontwikkelde tweedaagse onderwijsmodule voor derdejaars huisartsen in opleiding (aios). De STARtclass jaar 3 is tot stand gekomen omdat er door betrokken partijen lacunes binnen de opleiding in spoedzorg waren vastgesteld.
Het onderwijs is ontwikkeld door Schola Medica in nauwe samenspraak met alle betrokken stakeholders en na een pilot rijp voor evaluatie en implementatie bij de derdejaars aios.


Het doel van de evaluatie- & implementatiefase is het optimaliseren van het door Schola Medica ontwikkelde concept van de STARtclass jaar 3 tot een onderwijsprogramma met 3 modules, passend binnen het curriculum van jaar 3 van de instituten.

 

Projectleider: Karin Slotman

Programmamanager: Yvonne Guldemond

Looptijd: 1 september 2021 - 1 september 2022

Dit is een project van: Huisartsopleiding Nederland