Opleiding huisarts

Herintreders

Een herintreder is een arts die opnieuw om inschrijving in één van de registers van de RGS verzoekt, nadat de betreffende registratie eerder is doorgehaald.
Op de website van Huisartsopleiding Nederland staat informatie over (de voorwaarden voor) het volgen van een scholingsprogramma om opnieuw als huisarts te kunnen worden geregistreerd.

 

Herintreders die een scholingsprogramma gaan volgen, komen in dienst bij de SBOH. Voor maximaal 10 herintreders per jaar is een arbeidsovereenkomst met de SBOH mogelijk.

 

Tijdens het dienstverband bij de SBOH is de Cao SBOH op de herintreder van toepassing, met uitzondering van het artikel over het pensioen. De herintreder wordt geen deelnemer van het Pensioenfonds HAIO. In de cao is een bepaling over een hogere inschaling op grond van ervaringsjaren opgenomen. Dit betekent dat een herintreder bij aanvang van het dienstverband een salaris zal gaan ontvangen conform het 3e dienstverband jaar. Het daarbij behorende salaris staat in de cao vermeld.