Opleiding huisarts

Herintreders en buitenlands gediplomeerden

Een herintreder is voor de SBOH  een arts die een individueel scholingsprogramma volgt om zich opnieuw in één van de registers van de RGS te kunnen inschrijven, nadat de betreffende registratie eerder is doorgehaald. Naast herintreders zijn er ook artsen die op grond van het 'besluit buitenlands gediplomeerden' een aanpassingsstage volgen om tot erkenning van hun opleidingstitel te komen.

Op de website van Huisartsopleiding Nederland staat informatie over (de voorwaarden voor) het volgen van een scholingsprogramma of aanpassingsstage.

 

Herintreders of artsen die een aanpassingsstage volgen, komen in dienst bij de SBOH. Dit is mogelijk voor maximaal 10 artsen per jaar.

 

Tijdens het dienstverband bij de SBOH is de Cao SBOH van toepassing.