Opleiding huisarts

Huisartsenposten

Aanpassing HDS-vergoeding per 2021

De NZa heeft dit jaar een onderzoek afgerond naar de kosten voor de huisartsopleiding. Dit heeft ook gevolgen voor de vergoeding die de SBOH aan de HDS verstrekt. 
Klik hier voor meer informatie

 

Huisartsenposten 

Buiten kantoortijden wordt de huisartsenzorg voornamelijk geleverd vanuit een huisartsenpost (HAP). Voor aios een ideale werkplek om spoedeisende huisartszorg onder de knie te krijgen. 

 

Zowel in de eerste als in de tweede opleidingsperiode in de huisartspraktijk doet de aios minimaal 20 diensten om de bekwaamheidsverklaringen voor de diverse rollen op de huisartsenpost, consult-, visite- en telefoonarts te verwerven.


De Leidraad Diensten beschrijft de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de opleiding op de huisartsenpost door aios, opleider en huisartsenpost uitgevoerd behoort te worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Klik hier voor de nieuwe versie van de Leidraad Diensten.

 

Afspraken inzake opleidingsomstandigheden zijn vastgelegd in de mantelovereenkomst.

 

Ten aanzien van de financiering van het opleiden op de post verwijzen wij naar de financieringsafspraken.

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) kent verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder het ‘schriftelijkheidsvereiste’ en de ‘vergewisplicht’. Door het ‘schriftelijkheidsvereiste’ mag een zorgaanbieder alleen zorg laten verlenen door zorgverleners met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Omdat aios huisartsgeneeskunde niet in dienst zijn van de zorgaanbieders waar het praktische deel van de opleiding wordt gevolgd, zal de zorgaanbieder met de aios een aparte overeenkomst moeten sluiten om aan de verplichtingen vanuit de Wkggz te voldoen. Deze conceptovereenkomst kan daarvoor worden gebruikt.

Voor meer informatie over de uitvoering van de vergewisplicht verwijzen wij naar Huisartsopleiding Nederland.