Opleiding huisarts

Arbeidsovereenkomst aios

Op de aios is de Cao SBOH voor huisartsen in opleiding van toepassing. In de Cao SBOH is opgenomen dat een volledige werkweek 38 uur bedraagt.

 

Als een aios huisartsgeneeskunde een arbeidscontract voor 38 uur per week heeft, zijn van deze uren 6,5 uur bestemd voor de terugkomdag. Dit betekent dat de aios 31,5 uur per week beschikbaar is voor de opleiding in de huisartspraktijk. Deze uren zijn inclusief de uren van diensten die de aios doet in een huisartsenpost. Indien de aios een arbeidsovereenkomst voor minder uren heeft, wordt het aantal uren in de huisartspraktijk naar rato vastgesteld.

 

Op het moment dat er geen terugkomdag is, wordt de aios geacht de 6,5 uur van de terugkomdag door te brengen in uw praktijk.

 

Het uitgangspunt is dat de aios een werkdag heeft van maximaal 8,5 uur per dag  (exclusief een half uur lunchpauze). Klik hier voor voorbeelden van de verdeling van de opleidingsuren van de aios over de week.