Opleiding huisarts

Innovatiefonds Huisartsopleiding

Wat is het
Het Innovatiefonds Huisartsopleiding is een fonds onder beheer van SBOH. De SBOH stelt voor het opleiden van aios huisartsgeneeskunde budget beschikbaar aan de afdelingen van universitair medische centra (UMC’s) die de huisartsopleiding aanbieden. Een deel van dat budget komt beschikbaar via het Innovatiefonds Huisartsopleiding.

 

Doel
Het doel van het fonds is het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsopleiding, in het perspectief van het gehele onderwijscontinuüm.

 

Waar moet een aanvraag over gaan?
Vanuit het fonds worden initiatieven gefinancierd die relevant zijn voor de huisartsopleiding op alle UMC’s. De beschikbare gelden worden aangewend voor het stimuleren van de ontwikkeling van relevante kennis, onderwijsmethoden of infrastructuur die door alle acht de opleidingen kan worden ingezet. Ook kan het gaan om initiatieven die, naar het oordeel van de hoofden van de afdelingen en die van de opleidingen, relevant zijn voor de huisartsopleiding en die de financiële draagkracht van één UMC te boven gaan. De volgende projecten zijn reeds gefinancierd vanuit het Innovatiefonds (klik op een titel voor de projectsamenvatting):

 

Wie kan een aanvraag indienen
Een aanvraag wordt gedaan door het hoofd van één van de acht opleidingen of meerdere hoofden samen, door een afdelingshoofd of door Huisartsopleiding Nederland.

 

Wat zijn de regels
De regels waar aanvragen aan moeten voldoen, en de criteria op basis waarvan deze worden beoordeeld, staan in de procedure voor aanvragers. In het Reglement Innovatiefonds Huisartsopleiding, zijn de doelstelling en de wijze van verantwoording van het fonds terug te vinden.

Klik hier voor:

 

Wie gaat over het fonds
De Beoordelingscommissie Innovatiefonds is verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvragen. De commissie bestaat uit twee hoofden van een opleiding, twee hoogleraren/afdelingshoofden en een bestuurder van de SBOH voor de procedurele en financiële toetsing.

 

Wat is de reactietermijn na indiening
De Beoordelingscommissie vergadert ten minste één en maximaal twee keer per jaar en brengt binnen zes weken na een beoordelingsvergadering een advies over honorering uit aan de SBOH. De SBOH neemt dat advies in principe over en maakt dit binnen vier weken na ontvangst van het advies kenbaar aan de aanvrager. 

 

Wanneer moeten aanvragen worden ingediend
Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. De Beoordelingscommissie Innovatiefonds neemt in haar vergaderingen in april en oktober alle aanvragen mee die uiterlijk op resp. 1 april en 1 oktober zijn ingediend.

 

Vragen
Neem bij vragen contact op met Yorn d'Hooghe van Huisartsopleiding Nederland, secretaris van het Innovatiefonds, per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .