Opleiding huisarts

HISdata AVG Compliant maken (afgerond)

Bij de invoering van HISdata bij Radboud MC en het AMC zijn door verschillende betrokkenen vragen gesteld over het al dan niet voldoen van HISdata aan de AVG. Naar aanleiding hiervan is besloten om een gespecialiseerde jurist te vragen HISdata te toetsen aan de AVG. Gedurende deze toets is de verdere uitrol van HISdata stopgezet. De conclusie was dat HISdata voldoet aan de AVG en dat de uitrol hervat kan worden. Op een aantal punten zijn acties ter verbetering c.q. verduidelijking gewenst.


Looptijd: 1 november 2018 tot 1 maart 2019
Projectleiders: Coos van der Wolf, Willem Bettink
Dit is een project van Huisartsopleiding Nederland