Opleiding huisarts

HISdata /invoering aios-dashboard (lopend)

In januari 2018 is het eindrapport pilot HISdata gepresenteerd in het hoofdenoverleg. De hoofden hebben besloten dat zij het resultaat van de pilot, het aios-dashboard, willen uitrollen bij alle opleidingspraktijken zodat aios, opleider en docent/begeleider het aios-dashboard kunnen gaan gebruiken om de kwaliteit van de opleiding te versterken. In dit project wordt de projectorganisatie van de instituten ondersteund bij het in gebruik nemen van het aios-dashboard. Gestart wordt met de uitrol bij twee instituten. Na een evaluatie wordt het aios-dashboard ook bij de overige instituten uitgerold.


Looptijd: 1 maart 2018 tot 31 december 2021
Projectleiders: Coos van der Wolf, Willem Bettink
Dit is een project van Huisartsopleiding Nederland