Opleiding huisarts

Doorontwikkeling LHK-toets (oriëntatiefase)

Dit project behelst de (door-)ontwikkeling van de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK) volgens de principes van de item-responsetheorie. Hierdoor wordt een flexibele, elektronische en adaptieve afname mogelijk. Doorontwikkeling van de LHK-toets naar elektronische en adaptieve toetsafname past goed bij het principe van voortgangstoetsing, zoals de LHK bedoeld is. Het project is opgedeeld in 4 fasen. De huidige aanvraag betreft het eerste deel van de oriëntatie- en ontwikkelfase, waarin we de stand van de itembank opmaken, nagaan wat er moet gebeuren om hem gebruiksklaar te maken, en waarin we de keuze van de benodigde software maken.

 

Looptijd: 1-1-2020 tot 1-1-2021

Projectleider: Geurt Essers

Dit is een project van Huisartsopleiding Nederland