Opleiding huisarts

Doorontwikkeling ePortfolio

In 2019 is gestart met de doorontwikkeling van het e-Portfolio, het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds zal de landelijke basis geoptimaliseerd worden; daarbij is het landelijk opleidingsplan leidend. Anderzijds zal er ruimte geboden worden voor lokale verschillen dan wel aanvullingen. Het uitgangspunt is om technisch, een landelijk e-Portfolio te hebben dat de lokale variaties faciliteert. Hierin ontfermt Huisartsopleiding Nederland zich over de landelijke basis, om vervolgens samen met de instituten de lokale sets te ontwikkelen. Het uiteindelijke resultaat is een werkbare organisatie en inrichting van het e-Portfolio voor alle instituten en alle doelgroepen.

 

Looptijd: 1-7-2019 tot 1-6-2020
Projectleider: Nasia Danielsen
Dit is een project van Huisartsopleiding Nederland