Opleiding huisarts

Doorontwikkeling Family

Ten behoeve van de doorontwikkeling van de applicatie Family, is het zaak om vast te stellen wat de precieze wensen zijn en wat het gezamenlijke vertrekpunt is. Essentieel hiervoor is een adequate GAP-analyse. Hiermee wordt gekeken naar zowel de oorspronkelijke opdracht, de nieuwe wensen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Pas als het helder is wat de 'GAP' is tussen wat men verwacht van Family en de huidige situatie, is er een solide basis om een projectplan voor het doorontwikkelingstraject, inclusief realistische planning en prioritering, te maken. Wanneer dit gereed is, staat alles klaar voor het project ‘de doorontwikkeling van Family’; gegrond op een brede inventarisatie van de wensen en behoeften van alle doelgroepen en alle instituten.

 

Looptijd: 1-10-2019 tot 1-4-2020
Projectleider: Nasia Danielsen
Dit is een project van Huisartsopleiding Nederland