Opleiding huisarts

ePortfolio voor opleiders, basisversie

Het ePortfolio wordt een digitale verzameling van documenten waaruit de voortgang van de opleider en diens zelfreflectie blijken, met ten minste de documenten en informatie ten behoeve van de beoordeling, de scholing en voortgang (kwaliteitscyclus) van de opleiders. Een digitaal portfolio ten opzichte van een papieren versie vergroot de beschikbaarheid en beheersgemak voor de opleider van zijn portfolio en verkleint de kans op incompleetheid van het portfolio.

Nu de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten de visitatie van de opleidingspraktijken bij de instituten heeft belegd, wordt de noodzaak groter om de kwaliteitscyclus van opleiders goed en overzichtelijk te kunnen uitvoeren. Een digitaal systeem zal bovendien bijdragen aan een aangename administratie, transparantie en eigen regie van de opleider in het ePortfolio. Het uitgangspunt is om technisch, een landelijk ePortfolio te hebben dat de lokale variaties faciliteert.

 

Looptijd: 01-07-2020 tot 1-7-2021
Projectleider: dhr. P. de Wolf
Dit ois een project van ErasmusMC