Opleiding huisarts

Online samenwerken

Binnen het samenwerkingsverband van de Huisartsopleiding willen we online informatie-uitwisseling, samenwerking en communicatie stimuleren en faciliteren. Een middel om dit mogelijk te maken is een digitale werkplek met toegang tot applicaties, informatie en documentopslag op één plek. Deze werkplek noemen we ’Sharenet’ en dit wordt dé digitale werkplek voor plaats-onafhankelijk en veilig werken, toegankelijk via de website van Huisartsopleiding Nederland.
Binnen dit project is er ook aandacht voor een nieuwe manier van werken - wat met de invoering van een digitale werkplek gebeurt - het is niet alleen afhankelijk van de implementatie van een technisch toegankelijk en gebruiksvriendelijk systeem. Het vraagt ook om tijd, aandacht (adoptie) en kleine stappen (goede planning). Daarnaast hangt het succes van de implementatie af van hoe goed het veranderen van organisatieculturen en -gedrag lukt.

 

Looptijd: 01-03-2020 tot 01-05-2021 (fase 1 & 2)
Projectleiders: Mw. K. Slotma (algemeen) en mw. N. Danielsen (ICT)
Dit is een project van Huisartsopleiding Nederland